Văn bản pháp quy mới ban hành

  • Thông tư 05/2023/TT-BLĐTBXH

    Ban hành Danh mục ngành, nghề học nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng

  • Thông tư 04/2023/TT-BLĐTBXH

    Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 12/2017/TT-BLĐTBXH ngày 20 tháng 4 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội quy định khối lượng kiến thức tối thiểu, yêu cầu về năng lực mà người học đạt được sau khi tốt nghiệp trình độ TC, trình độ CĐ.

  • Nghị định 88/2022/NĐ-CP

    Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp.

Xem thêm các văn bản quy phạm pháp luật mới »
Các đơn vị đồng hành